IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening av SCCP:s och 2,4,6-Tri-t-butyl-fenol i marina sediment
Rapport Länk
One-off survey of 2,4,6-tri-tert-butylphenol and short chained chlorinated paraffins in the Göta Älv estuary, Sweden http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/SCCPbutylphenol.pdf