IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening av betongtillsatser
Rapport Länk
Screening av betongtillsatser http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/Screening_betong.pdf
Screening of concrete additives http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/Screening_concrete.pdf