IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell och regional screening program 2007: Sukralos del 2
Rapport Länk
Measurements of Sucralose in the Swedish Screening program 2007. PART II; Sucralose in Biota samples and regional STP samples http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1795.pdf