IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
The relationship between mercury and selenium in Baltic Herring - a retrospective study
Rapport Länk
The relationship between mercury and selenium in Baltic Herring - a retrospective study http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/NRMHgSe.pdf