IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Miljöövervakning av slam 2009
Rapport Länk
Miljöövervakning av slam http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/slam-2004-2009.pdf