IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2009, UV-Filter
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2009: Subreport3: UV-filters http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1971.pdf