IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Metals and organic contaminants including pesticides and musk substances from earthworms from three localities in Sweden
Rapport Länk
Metals and organic contaminants including pesticides and musk substances from earthworms from three localities in Sweden http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/earthworms.pdf