IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Samordning av regional screening av växtskydds/bekämpningsmedel
Rapport Länk
Screening of pesticides at golf courses and in urban areas http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/WSP_pest.pdf