IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening i Norra Östersjöns vattendistrikt av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen
Rapport Länk
SWECO Environment AB Screening Report 2009:01 - Screening i Norra Östersjöns vattendistrikt av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/SWECO_WFD_2009_SE3.pdf