IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön
Rapport Länk
Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/retroPFOS.pdf