IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2009, Dechlorane Plus
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2009. Subreport 2. Dechlorane Plus http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1950.pdf