IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2009, BCPS
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2009 Subreport 1: Bis(4-Chlorophenyl) sulfone (BCPS) http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1956.pdf