IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Organiska ämnen i ren och älg
Rapport Länk
Organic Contaminants in Moose (Alces alces) and Reindeer (Rangifer tarandus) in Sweden from the past twenty years http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/ren_alg_rapport.pdf