IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Analys av organiska miljögifter och metaller i stare
Rapport Länk
Metals and organic contaminants in starlings (Sturnus vulgaris) from central and southern Sweden http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/Star-Rapport-2008-12-04.pdf