IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2008, Oavsiktligt bildade ämnen
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2008 - Subreport 4: Screening of unintentionally produced organic contaminants http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1944.pdf