IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Undersökning av det syntetiska sötningsmedlet sukralos med avseende på eventuella ekotoxikologiska effekter
Rapport Länk
Undersökning av det syntetiska sötningsmedlet sukralos med avseende på eventuella ekotoxikologiska effekter http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/Sukralosrapport_ITM.pdf