IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2007, Human exposure to chlorinated paraffins via indoor air and dust
Rapport Länk
Human exposure to chlorinated paraffins via indoor air and dust http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/CPs_in_indoor_air.pdf