IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Regional screening, 2008, Fenolära ämnen, ftalater, kvartära ammoniumföreningar, tennorganiska föreningar
Rapport Länk
Regional screening 2008: Analys av fenolära ämnen, ftalater, kvartära ammoniumföreningar, tennorganiska föreningar och ytterligare antifoulingämnen i miljöprover http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1934.pdf