IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Persistenta organiska miljöföroreningar i fisk från Östersjöregionen 2000-2002
Rapport Länk
Persistenta organiska miljöföroreningar i fisk http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/POPfisk.pdf