IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening, 2009, Broad substance screening of stormwater runoff
Rapport Länk
Broad substance screening of stormwater runoff http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/SWECO_dagvatten.pdf