IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2008, Exposure and effect screening in urine of women
Rapport Länk
Exposure and effect screening in urine of woman http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/MetaboliterMetallerUrin.pdf