IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2008, Musk substances and metabolites
Rapport Länk
Screening of musk substances and metabolites http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/Muskamnen2009.pdf
Screening of musk substances and metabolites Bilaga1 http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/Muskamnen2009_Bilaga1.pdf