IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Jönköpings län, Metaller och organiska miljögifter i fisk
Rapport Länk
Databaser Metallfisk och Orgmiljögfisk Lst Jönköpings län