IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening av organiska miljögifter och metaller i sorkar från olika delar av landet
Rapport Länk
Metals and organic contaminants in bank voles (Myodes glareolus) from northern, central and southern Sweden. Report nr 2:2010 Swedish Museum of Natural History http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/MetalsOrganicContaminantsBankVoles.pdf