IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Miljöövervakning av slam 2008
Rapport Länk
Miljöövervakning av slam, Redovisning av resultat från 2008 års provtagning http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/slamresultat-2008.pdf