IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2008, Methyl tert-butyl ether (MTBE) and Ethyl tert-butyl ether (ETBE)
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2008; Subreport 5: Methyl tert-butyl ether (MTBE) and Ethyl tert-butyl ether (ETBE) http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1878.pdf