IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2003, Organofosfater
Rapport Länk
Organofosfater i svensk miljö http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/organofosfater.pdf