IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2008, Biocides: Difenacoum
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2008; Subreport 3. Biocides: Difenacoum http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1877.pdf