IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2008, Biocides: Glutaraldehyde
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2008; Sub-report 2. Biocides: Glutaraldehyde http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1885.pdf