IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2007, Biocides and organic halogens
Rapport Länk
Screening of biocides and organic halogens http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/SWECO_biocides_halogenes.pdf