IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening, 2008, Temporal variation of WFD priority substances
Rapport Länk
Temporal variation of WFD priority substances 2008:07 http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/SWECO_WFD_2008.pdf
Temporal variation of WFD priority substances 2008:07 Appendix 1 http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/SWECO_WFD_2008_app1.pdf