IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2007, Musk substances
Rapport Länk
Screening of musk substances http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/SWECO_muskamnen.pdf