IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2007, Betongtillsatser
Rapport Länk
Screening av betongtillsatser http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/SWECO_betongtillsatser.pdf