IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Organiska miljögifter i fisk från svenska bakgrundslokaler
Rapport Länk
Organiska miljögifter i fisk från svenska bakgrundsområden http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1576.pdf