IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2007, Silver
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2007 Sub report 5: Silver http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1826.pdf