IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2007, Anti-inflammatory and analgesic drugs
Rapport Länk
Anti-inflammatory and analgesic drugs in WWTP influent and effluent streams and the occurrence in the aquatic environment http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1810.pdf