IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2007, Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2007 Subreport 2:Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1812.pdf