IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2007, Amines
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2007, Subreport 1: Amines http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1817.pdf