IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2007, Pigments
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2007 Subreport 3: Pigments http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1811.pdf