IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2007, Linear alkyl benzene sulfonate (LAS)
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2007 Subreport 4: Linear alkyl benzene sulfonate (LAS) http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1808.pdf