IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Miljöövervakning av slam 2007
Rapport Länk
Miljöövervakning av slam, Redovisning av resultat från 2007 års provtagning http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/Slamresultat2007.pdf