IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2005, Polyklorerade dibensotiofener
Rapport Länk
Screening av polyklorerade dibensotiofener http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/PCDBTscreening.pdf