IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2001, Högfluorerade ämnen
Rapport Länk
Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/retroPFOS.pdf