IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Retrospektiv studie av klorerade dibensotiofener i strömming från Ängskärsklubb
Rapport Länk
Retrospektiv studie av klorerade dibensotiofener i strömming från Ängskärsklubb http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/PCDBTAngskarsklubb.pdf