IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2007, Organofosfatestrar i humanmjölk och fisk från svenska sjöar och kustnära områden
Rapport Länk
Organofosfatestrar i humanmjölk och fisk från svenska sjöar och kustnära områden http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/OP-i-fisk080825.pdf