IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2006, Veterinary medicines in agricultural areas
Rapport Länk
Screening of veterinary medicines in agricultural areas http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/vet_med.pdf