IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2006, Zinc pyrithione and Irgarol 1051
Rapport Länk
Results from the Swedish National Screening Programme 2006. Subreport 3: Zinc pyrithione and Irgarol 1051 http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1764.pdf