IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2007, Sukralos
Rapport Länk
Measurements of Sucralose in the Swedish Screening Program 2007 -PART I;Sucralose in surface waters and STP samples. http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1769.pdf