IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2006, Pharmaceuticals
Rapport Länk
Results from the Swedish Screening Programme 2006; Subreport 4: Pharmaceuticals http://www.ivl.se/webdav/files/Publikationer/B1751.pdf