IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Nationell screening, 2007, Platinum group metals
Rapport Länk
Screening of platinum group metals; Pt, Rh and Pl http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/katalysatormetaller2007.pdf
Screening of platinum group metals Appendix 1 http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/katalysatormetaller2007-bilaga-1.pdf